Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 22.11.2019
NJOFTIM PËR PUNËSIM

Pozita:                                   Analist i Kredive Individuale
Lokacioni:                             Drenas
Data e Hapjes:                      08.11.2019                       
Data e Mbylljes:                    22.11.2019                     
Shkollimi:                              Diplomë Baçellor
Njohuritë e Gjuhës:              Anglisht


Detyrat dhe përgjegjësitë:
 • Analiza e kërkesave të kredisë, përgatitja e raporteve të vlerësimit me shkrim për këto kërkesa për kredi dhe prezentimi te Superiori.
 • Të siguroheni që kërkesat e kredisë janë në përputhje me Rregulloren e Ligjeve Bankare.
 • Të siguroheni që dokumentacioni për kërkesat e kredisë është ekzekutuar dhe kompletuar në mënyrë të duhur.
 • Të kontriboni në zhvillimin e portofolios të klientëve individual dhe identifikoni shërbimet e reja ose shtesë që një klient mund të përdorë.
 • Të përgatisni raportet mujore të sektorit dhe t’i prezentoni te Menaxhmenti i Bankës dhe te institucionet zyrtare nëse është e nevojshme.
 • Të këshilloni klientët e tanishëm dhe të ardhshëm mbi produktet dhe shërbimet bankare që janë më të përshtatshme për nevojat e tyre.
 • Të fokusoheni në shërbim sa më të mire ndaj klientit.

Kërkesat:
 • Diplomë Baçellor në Financa, Kontabilitet ose Menaxhment.
 • Njohuri të gjuhës angleze (në të folur dhe në të shkruar).
 • Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit verbal, të shkruar dhe ndërpersonal.
 • Aftësi shumë të mira të menaxhimit të kohës dhe aftësi organizative.
 • Aftësi për të marrë iniciativa, për të punuar në ekip.
 • Aftësi të mira kompjuterike.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin online:
https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/.

Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al
Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga procesi i selektimit do të lajmërohen përmes telefonit.

BKT
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)