Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 31.12.2019
                                                                Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën:
 • Zyrtar i Shitjes Direkte për Telemarketing në Zyren Qendrore

Përgjegjësitë
 • Të analizojë gjendjen financiare të klientit
 • Të propozoj te klientat e bankes përmes telefonit, kredi individuale dhe Kredit Kartela
 • Bën promocione dhe i informon klientat për ofertat dhe kampanjat e produkteve të bankës
 • Ofron këshilla profesionale klientëve drejt përzgjedhjes së produkteve ose shërbimeve
 • Të caktojë takime informuse me klientat
 • Përkujdeset që klientët të kenë dokumentacionin e kompletuar
 • Përfaqëson Bank-ën në mënyre të matur dhe efikase.

Kualifikimet e kërkuara:
 • Preferohet diplomë e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Të jetë efikas në shitje apo marketing te produkteve të bankes
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
 • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira
 • Njohuri bazike në Excel dhe Word të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.
Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com . Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ .
Afati i fundit për aplikim është 31.12.2019. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

TEB
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)