Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 22.11.2019
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
  • Menaxhon dhe motivon stafin e dyqanit që të rrisë shitjet ditore dhe të maksimizojë efikasitetin në punë;
  • Sigurohet që të gjitha operacionet në dyqan të kryhen në përputhje me politikat e vendosura nga kompania;
  • Përgatit përpara çdo sezoni proçesverbalin e aseteve marketing si dhe inventarin e artikujve në dyqan;
  • Menaxhon dhe kontrollon stokun;
  • Merr në dorëzim mallin sa herë që vjen furnizimi dhe sigurohet që procedura përkatëse të ndiqet me përpikmeri; 
  • Menaxhon dhe kontrollon stokun (shërbimet që nuk shiten, nëpërmjet riorganizimit të cmimeve të koleksioneve); mban të gjithë dokumentacionin për sa i perket nivelit te stokut;
  • Përpilon me përgjegjesi listë prezencat javore dhe mujore të stafit, duke zbatuar të gjitha rregullat e përcaktuara në këtë drejtim (orarin normal të punës, oret jashte orarit, ditët e festave zyrtare, lejet e zakonshme, etj)


SPAR Kosova
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)