Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 02.11.2019
“IP-KOS sh.p.k” me numër unik identifikues 810834673 me adresë në Rrugën : Rr. Pennsylvania Nr. 41 (Marigona Residence); 10000 Kosovë Prishtinë,  shpall:

K O N K U R S

Shpallje për angazhim pune:
Kërkojmë pjesëmarrës nga të gjitha Komunat e Kosovës
Titulli: Blerës Anonim
Kohëzgjatja e projektit: Angazhim sipas nevojës, i cili nuk ndikon në punësimin aktual të indi-vidëve.
Mosha: Ne I inkurajojmë të gjitha grupmoshat që të aplikojnë: 16-21, 22-37, 38-53, 53+

Cfarë aftësish i duhet një blerësi anonim?
Ju duhet të:
  • Posedoni veturën tuaj
  • Jeni në gjendje të përdorni telefonin e menqur (smart phone)
  • Të mund të plotesoni raportin (gjetjet) tuaja online (përmes linkut të dhënë)
  • Të jeni në gjendje të lexoni dhe të kuptoni detyrat që u janë dhënë,
  • Jini të disponueshëm për të marrë pjesë në një aktivitet trajnimi një ditorë.


Cfarë mund të përfitoj nga të qenurit një blerës anonim?
Duke punuar si një blerës anonym, mund t'ju ndihmoj të zhvilloni aftësi të ndryshme profesionale si:
  • Ndërtimi i besimit,
  • Zhvillimi i aftësive organizative,
  • Përmirësimi i aftësive të komunikimit,
  • Zhvillimi i teknikave të intervistimit,
  • Rritja e vetëdijes dhe kuptueshmërisë suaj për biznesin tonë,

Unë nuk kam eksperience të mëhershme në këtë fushë - a do të jem i/e trajnuar?

• Aplikantët do të duhet të kryejnë një trajnim të shkurtër. Ne gjithashtu do t'ju ofrojmë ndihmë dhe trajnim të mëtutjeshëm nëse kërkohet.


Si te aplikoni:
Të gjithë të interesuarit, ju lutem plotësoni të dhënat tuaja në linkun e mëposhtëm.

Link:
https://docs.google.com/forms/d/1feafgcTmlv2gvgC7QLTMn3aijMA5COqnfa3eGBceRjQ/edit?ts=5d974090

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, lidhur me hapat e mëtutjeshëm. I gjithë komu-nikimi do te zhvillohet përmes telefonit dhe/apo email-it.

IP KOS sh.p.k.
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)