Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 22.08.2019
NJOFTIM PËR PRAKTIKË

Pozita                       Praktikant/e
Vendi i punës           Dega Pejë  
Data e Hapjes          08.08.2019 
Data e Mbylljes        22.08.2019 


Detyrat dhe përgjegjësitë:
 • Të shërbejë si pikë e drejtpërdrejtë kontakti për klientë.
 • Tu ofrojë klientëve shërbime profesionale dhe në kohën e duhur.
 • Të asistoj në promovimin e produkteve dhe shërbimeve bankare.
 • Të informoj klientët rreth përdorimit të kanaleve alternative të bankingut.
 • Të krijojë dhe mbajë marrëdhënie të mira me klientët.
 • Të njihet plotësisht me rregulloret dhe procedurat e Bankës.
 • Të asistoj në mirëmbajtjen dhe përditësimin e dosjeve të klientëve.

Kualifikimet:
 • Të jetë në përfundim të studimeve në Ekonomi, Administrim Biznesi ose Menaxhment.
 • Të ketë njohuri të punës në kompjuter.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi.
 • Të ketë aftësi komunikimi në anglisht, në të folur dhe në të shkruar.
 • Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për të mësuar gjëra të reja.
Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin përmes këtij linku:
https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/. Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al
Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfindencialitet të lartë. Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e kërkuara do të njoftohen përmes telefonit.


BKT
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)