Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 28.07.2019
Kompania “2A GROUP” SH.P.K, me adresë: rr. Hyzri Talla, Qendra Tregtare Bregu I Diellit, nr.54, Prishtinë shpall konkurs për pozitën:
 • Bachelor i Ndërtimtarisë - Konstruktiv 1 (një) Pozitë
Kushtet që duhet t’i plotësoj:
 • Diploma universitare;
 • Përvojë pune (e preferueshme);
 • CV-ja (me foto)
 • Referenca nga punëdhënës për ekzekutime të suksesshme të punëve (e preferueshme);
 • Të posedoj patente shofer B.
Detyrat e punës:
 • Vlereson dhe rishikon projektet në hartim/ekzekutimin e sipër;
 • Kontribon në vlerësimin dhe rishikimin e projekteve, kontribon në progresin dhe zhvillimin e projekteve të reja;
 • Kontribon në mbikqyrjen e punës së vazhdueshme të punëtorëve në terren;
 • Përgatitja e raporteve te ndryshme të mbarëvajtjes së punëve;
 • Kryen edhe punë të tjera që i kërkohet, që ka të bëjë me pozitën dhe profesionin e tij.
Shkathtësi kyçe, aftësi dhe përvoja:
 • Aftësi të mira kompjuterike në MS Office (Excel, Word ), AutoCad, etj.;
 • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore dhe komunikative;
 • Aftësi të mbajtjes në përgjegjësi, precizitetit në punë dhe të jetë në gatishmëri për orar fleksibil;
 • Të ketë aftësi llogaridhënje dhe llogarimarrje, si dhe aftësi për raportim të saktë;
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferueshme).
Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, mund t’i dërgojnë dokumentet në e-mail: aagroupks@gmail.com

2A Group shpk
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)