Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 28.07.2019
Kompania “2A GROUP” SH.P.K, me adresë: rr. Hyzri Talla, Qendra Tregtare Bregu I Diellit, nr.54, Prishtinë shpall konkurs për pozitën:
 • Jurist/e 1 (një) Pozitë
Kushtet që duhet t’i plotësoj:
 • Diploma universitare;
 • Përvojë pune pas diplomimit min. 2 vite;
 • CV-ja (me foto)
 • Të posedoj patente shofer B.
Detyrat e punës:
 • Pergaditja e kontratave te ndryshme;
 • Pergaditja e dokumenteve te ndryshme te administrates;
 • Pergaditja e dokumenteve te ndryshme juridike;
 • Kryen edhe punë të tjera që i kërkohet, që ka të bëjë me pozitën dhe profesionin e tij.
Shkathtësi kyçe, aftësi dhe përvoja:
 • Aftësi të mira kompjuterike në MS Office (Excel, Word ), etj.;
 • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore dhe komunikative;
 • Aftësi të mbajtjes në përgjegjësi, precizitetit në punë dhe të jetë në gatishmëri për orar fleksibil;
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferueshme).
Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, mund t’i dërgojnë dokumentet në e-mail: aagroupks@gmail.com

2A Group shpk
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)