Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 07.06.2019
Odds Of Roller është kompani e hulumtimeve me seli në Kosovë që ofron gamë të gjerë të shërbimeve cilësore dhe sasiore në vend dhe jashtë vendit. Kompania ofron një sërë shërbimesh nga identifikimi i kërkesave të hulumtimit të tregut, grumbullimi i të dhënave, analiza, analiza statistikore dhe përgatitja e raporteve së bashku me rekomandimet.

Pozita:
‘Anketues/e në terren’

Detyrat:
• Merr pjesë në trajnime informuese rreth projektit në të cilin është i/e përfshirë
• Kryen anketa në terren
• Të jetë i/e gatshëm të kryen anketa në Ferizaj, Gjilan, Pejë, Prizren
• Të jetë i/e gatshëm të kryen anketa gjatë fundjavës sipas nevojës

Kërkesat:
• Të jetë mbi moshën 18 vjeçare
• Të ketë eksperiencë të ngjajshme dhe njohuri për anketim
• Të jetë komunikativ/e dhe i/e sjellshëm
• Të jetë i/e përgjëgjshëm
• Të jetë i/e motivuar

Mënyra e aplikimit:
Dërgoni CV-në e juaj në adresën elektronike info@oddsofroller.com me titull (subject) emrin e komunës ku jetoni. Aplikimet pranohen deri më 7 maj 2019.

Ku mund të na gjeni?
Rr. "Rexhep Mala" 28A, 10000 Prishtinë, Kosovë
E-mail: info@oddsofroller.com

Odds of Roller
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)