Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 01.06.2019
Kompania Projektuese dhe Ndërtimore InfraPlus

Shpall konkurs për këtë vende pune:

Pozita: Prokurim

Përshkrimi I punës:
  • Njohes i/e mire i ligjit te prokurimit
  • Njohes i/e mire i E-Prokurim
  • Pregaditje te tenderëve ne menyrë elektronike ( E-Prokurim)
  • Njohje e mire e programeve kompjuterike : Microsoft Office dhe programet tjera relevante.
  • Të jetë i aftë të menaxhojë kohën dhe të punon nën presion të kohës
E domosdoshme: - Njohuri të gjuhës Angleze në nivel të komunikimit me shkrim dhe verbal

Konkursi është i kufizuar vetem për kandidatët që kanë përvojë pune ne te njejten lami .
Te ketë përvoje pune ne te njejten lami .

Kandidatet qe i plotësojnë këto kritere do të ftohen për intervistë.

Ju lutem, CV-të tuaja të bashkangjitur me një Letër Motivuese t`i dërgoni në e-mail adresën info@infraplus-ks.com ose t’i dorëzoni pranë zyrës tonë në adresën; Rr. Magjistrale Prishtine-Lipjan Km-5 Llapnasell, 10 000 Prishtinë, tel: +381- 38 60 62 62        

Konkursi do të jetë i hapur deri me 10/05/2019

InfraPlus
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)