Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 21.03.2019
Subjekti afarist IP-KOS sh.p.k me NRB 71017729, me adresë në rr. Elez Berisha nr.20 -Prishtinë  shpall:
                                                                          
                                      KONKURS

Për pozitën: Menaxher Rajonal për mbikëqyrjen e pikave të shitëse  për territorin e Prishtinës dhe Mitrovicës.

Kualifikimet e kërkuara për këtë pozitë janë:

• Diplomën  Universitare në Ekonomi ose në fusha të ngjashme, e nevojshme;
• Të ketë se paku 1 vit përvojë pune në fusha të ngjashme, e nevojshme;;
• Të posedoj  patent shoferin e kategorisë B, e nevojshme.
• Njohja e gjuhëve të huaja, dhe trajnimet do te konsiderohen përparësi

Aftësitë  nder personale:

• Të posedoj aftësi të shkëlqyer komunikuese dhe negociuese;
• Të ketë aftësi në menaxhimin dhe zgjidhjen e  situatave  të ndërlikuara.
• Të  posedoj  aftësi të mira organizative dhe planifikuese ;
• Te ketë  aftësi të mira  për shitje;
• Të jetë  vet-organizuar dhe të jetë iniciues;
• Të jetë  i gatshëm të punoj me orar fleksibil;
• Të jetë i  gatshëm të punoj në mënyrë grupore dhe nën presion;
• Njohje të mirë të MS Office Word, Excel etj.;

Të gjithë të interesuarit për pozitën e lartcekur  mundë të aplikojnë  duke plotësuar formularin  për aplikim i cili gjendet  në linkun e më poshtëm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Konkursi është i hapur  deri më dt.  21/03/2019
Vetëm kandidatët  që i plotësojnë kushtet e kërkuara  do të kontaktohen.

IP KOS shpk
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)