Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 28.02.2019
DIZAJNER GRAFIK

Përshkrimi i punës:
Qendra Tregtare “GRAND STORE” hap konkurs për vend të lirë pune, për një person kreativ dhe me ambicie në fushen e dizajnit si: - DIZAJNER GRAFIK

Kualifikimet:
- Të posedojë diplomë universitare në fakulltetet e fushës së dizajnit apo
degë relative në lidhje me pozitën e punës në fjalë.
- Të jetë person kreativë dhe të ketë përvojë në fushen e dizajnit.
- I/e motivuar dhe i/e inspiruar që të marrë vetëiniciativë
- Aplikuesi-ja duhet të ketë njohuri të shkëlqyera në programet e
Adobe-t si: Illustrator dhe PhotoShop
( aplikantët që dijnë të punojnë me AfterEffects kanë përparësi), dhe CorelDRAW.

Mënyra e Aplikimit:
Dërgoni CV-në tuaj në e-mail: info@grandstore-ks.net duke shkruar në subjekt:
EMRI, MBIEMRI - Konkursi per dizajner grafik.
- Së bashku me CV-në, në e-mail bashkangjiteni edhe Portfolion tuaj.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.
Data e aplikimit: 11.02.2019 deri me 28.02.2019.

GRAND STORE
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)