Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 13.03.2019
Vitech shpk kërkon të punësojë Zyrtar për Kontabilitet dhe Administrate

Kushtet e pranimit:
  •     Të paktën të ketë të përfunduar Fakultetin Ekonomik, Administrim biznesi apo ngjashëm
  •     Të ketë përvojë punë minimum 1 vit në kontabilitet, financa dhe aminidrate. Të dëshmohet me dëshmi përkatëse (Trusti pensional, referenca, etj)
  •     Të ketë patent shoferi dhe përvoje të mjaftueshme në vozitje
  •     Të ketë aftësi për punë në grup dhe shkathtësi në komunikim
  •     Të ketë vlera të larta morale dhe etike profesionale
Detyrat e punës:
• Te mirembaje kontabilitetin e kompanise, deklarimet tatimmore
• Te mirembaje dokumentacionin per aplikime per tender
• Mirëmbajtja dhe përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm të kompanisë për konkurime në projekte
• Mbajtja e kontakteve me institucione të ndryshme, marrja e dokumenteve të nevojsme për nevoja të kompanisë nga institucionet respektive.
• Kontaktimi i klientëve për sqarime të nevojshme
• Si dhe detyra të tjera sipas kërkesave dhe nevojave të kompanisë.

Ofrojmë pagë solide pas fazës provuese dhe kur është e qartë për kualitetet që ofron në punë!

Aplikimi bëhet duke dërguar CV në .pdf format, emri i dokumentit duhet të jetë emri.mbiemri.pdf
e-mail: info@vitech-ks.com

Vitech sh.p.k.
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)