Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 10.02.2019
Mundësi për punësim – Menaxhues ndërtimi – në 4M Group

4M Group studio arkitekturale në Prishtinë dhe Londër, fton Menaxhues ndërtimi me përvojë për punësim.

Të keni:
1. Diplomë Master në Arkitekturë apo Ndërtimtari të lartë
2. Përvojë minimum 5 vite të dokumentuar të punës në ndërtim të lartë
3. Lexim i dokumentacionit teknik të projektit
4. Planifikim i punishtes paraprakisht me ndërtimin
5. Krijim dhe përcjellje të planit dinamik të ndërtimit
6. Mbajtje e evidencave në punishte
7. Mbajtje e dosjes së proceseve në ndërtim
8. Përvojë në menaxhim aktivitetesh të punëkryesve në punishte
9. Evidentim i ndryshimeve në realizim, raportim për to në zyre dhe përditësim i dokumentacionit relevant
10. Përvojë në kalkulime të sasive të realizuara ndërtimore dhe kontroll të faturës për pagesë
11. Raportim në zyre për progres të aktiviteteve dhe çështjeve që duhet zgjidhur
12. Komunikim me autoritetet relevante në punishte
13. Njohja e mirë e gjuhës angleze në të folur, shkrim e lexim (preferuar)
  •  Njohuritë kompjuterike (preferuar): ArchiCAD; Ms Word; Ms Excel
Dorëzo (vetëm me eâ€Âmail!) në info@4mgroup.co.uk

1. CVâ€Ânë me përshkrim konciz të përvojës në punë relevante
Shëno në CV:
  • numrin e telefonit dhe eâ€Âmail adresën personale
  • emrin, numrin e telefonit, eâ€Âmail adresën e personave referues ku keni punuar më herët
  • listën e edukimit profesional
  • listën e përvojës relevante të punës (periudha, vendi, punëdhënësi, përshkrimi detaj i aktiviteteve dhe përgjegjësive të realizuara)
Kontaktohen për intervistë vetëm më të vlerësuarit!

4M Group
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)