Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 22.01.2019
ITD Prishtine shpk, shpall konkurs per :

Ndihmes Magazine 

Pergjegjesite:
• Njeh dhe punon me dokumentacionin që shoqëron hyrjet dhe daljet e produkteve në/nga magazina.
• Shoqëron dhe dorëzon mallin tek klienti
• Kujdeset për sistemimin e produkteve në magazinë sipas standardeve dhe kërkesave teknologjike të tyre.
• Mirëmban dhe ruan produktet nga dëmtimet.
• Zbaton Proceduren per  Kontrollin e Produkteve
• Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posaçme që i ngarkohet nga superiori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.

Kriteret:
• Shkollimi I mesem, e preferuar te kete diplome universitare.
• Te kete njohuri ne paisjet e IT-se
• Se paku 3 vjet pervoje pune ne Magazine
• Njohja e punes ne kompjuter
• Posedim i lejes se vozitjes (kategoria B)

Aftesi tjera:
• Aftesi te mira komunikuese. 
• Aftesi te mira organizative dhe sistemuese
• Te jete I gatshem te punoje nen presion

Ju lutem, te specifikohet pozita ne subject kur te aplikoni!

Dergoni CV dhe dokumentet tjera shtese, si Certifikata te shkollimit, trajnimeve(nese keni) ne email adresen: humanresources@itd-ks.com

Afati I fundit per te dorezuar te dhenat tuaja: 22 Janar 2019

ITD Prishtine
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)