Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 14.12.2018
Zyrtar i Logjistikës

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

• Zhvillon dhe implementon metoda dhe mjete për të realizuar në mënyrë sa më ekase planin e logjistikës.
• Siguron dhe furnizon me material për zyrë dhe me material tjetër shpenzues.
• Zbaton kërkesat për furnizime logjistike sipas kërkesave që vijnë nga sta.
• Bënë dërgimin e dokumenteve të ndryshme të zyrës në dyqanet e kompanisë nëpër qytet e ndryshme të Kosovës.
• Bënë transportimin e punëtorëve të zyrës për nevoja administrative.
• Kryen punë të tjera logjistike sipas kërkesës.

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET:
• Përvoja e mëparshme e punës është përparësi.
• Të jetë energjik.
• Shkathtësi të mira të menaxhimit të kohës.
• Patentë shoferi kategoria B për më shumë se 2 vite.

+381 38 795 333
info@alfa-ks.com
Bulevardi Xhorxh Bush 11/1
10000 Prishtinë, Kosovë

PROCEDURA E APLIKIMIT:
Të interesuarit për këtë pozitë duhet të dërgojnë CV dhe Letrën Motivuese në hr@bucajretail.com
Data e fundit për aplikim 14.12.2018

JU LUTEM E CEKNI POZITËN E PUNËS NË TITULL.

ALFA Constructions
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)