Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 14.12.2018
Prishtina Consulting Group Sh.P.K. për një kompani të suksesshme shpall konkurs për pozitën:

Drejtor Financiar (CFO)

Detyrat:

 • Menaxhimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve të Departamentit të finanacave
 • Planifikimi financiar dhe strategjia e taksave të kompanisë
 • Menaxhimi i thesarit të kompanisë
 • Përcjellja e punëve fiananciare përmes softuerit  dhe dokumentacionit bazë.
 • Automatizimi i softuerit financiar dhe automatizimi i excell-it që është i ndërlidhur me softuerin financiar
 • Optimizimi i softuerit financiar
 • Krijimi i incentivave për të punësuarit të bazuar në rezultate
 • Menaxhimi i cmimeve, shpenzimeve, prodhimit.
 • Zhvillimi i raporteve , ditore, mujore, vjetore.
 • Planifikimi i buxheteve me menaxherat e divizioneve, menaxherin e shitjes, dhe menaxherin operacional.
 • Regjistrimi i transaksioneve bankare në data bazë për secilën bankë
 • Përcjellja e gjendjes në libra, deklarimet e tatimeve për secilën periudhë raportuese
 • Deklarimet e të gjitha detyrimeve tatimore në ATK
 • Monitorimi i kartelave të blerësve dhe furnitorëve dhe barazimi i gjendjes sipas kërkesës
 • Përgatitja e raporteve për inspektoratin dhe organe tjera tatimore
 • Përgatitja e raporteve dhe pasqyrave financiare  peridike dhe vjetore
 • Hartimi i akteve dhe shkresave të ndryshme financiare
 • Mbikëqyrja e punëve nga operatorët e jashtë
Shkathtësitë tjera:
 • Aftësi për punë nën presion të kohës
 • Aftësi të mira menaxhuese
 • Aftësi komunikuese
 • Njohja e punës me kompjuter, njohja e programeve të MS Office
 • Njohja e gjuhes angleze
Edukimi:
 • Ekonomist i diplomuar, kandidatët me diploma Master do të kenë përparësi
 • Trajnime lidhur me financat (ACCA, …..
Përvoja:
 • Së paku 3 vite përvojë pune në pozitë dhe detyra të ngjashme
 • Përvojë të dëshmuar në punë menaxhuese
Kompania ofron:
 • Pagë dhe benefite të mira dhe në përputhje me përgjegjësitë e punës
 • Ambient dhe kushte të mira pune
 • Të jeni pjesë e një kompanie të sukseshme
Nëse jeni të interesuar dhe i plotësoni kushtet ju lutem aplikoni duke e plotësuar tabelën e më poshtme dhe duke e dërguar CV-në tuaj në recruitment@pcg-ks.com. Ju lutemi në subjekt të ceket pozita “Drejtor Financiar“.

Për intervistë do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listë të ngushtë.

Data e fundit për aplikim është: 14/12/2018

Rreth Prishtina Consulting Group

Prishtina Consulting Group (PCG) është kompani konsulente e cila ofron mbështetje në zhvillimin e biznesit me theks të vecantë në menaxhimin e burimeve njerëzore, zhvillimin e lidershipit dhe përmirësimin e performancës.

PCG ofrom konsulencë biznesore dhe të zhvillimit të iniciativës përfshirë këtu edhe zvillimin organizativ, transformimin dhe ndryshimin, menagjimin e trajnimeve.

Ne mundësojmë që organizata të përmirësoj performancën e saj të qëndrueshme përmes njerëzve të saj – “përmirësim i udhëhequr përmes njerëzve”.

Prishtina Consulting Group
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)