Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 26.03.2018
Eppc kërkon një Specialist të shitjes dhe mbledhjes së kredive për klientin e saj, i cili është një nga institucionet kredidhënëse  që ofron shërbime financiare më të shpejta dhe të përshtatshme në treg.


Përgjegjësitë Kryesore:

• Inicion, zhvillon dhe menaxhon marrëdhëniet me klientët nëpërmjet telefonit;
• Ofron konsulencë financiare dhe shërbim cilësor për klientët;
• Negocion afatet e pagesave dhe planifikon realizimin e tyre;
• Zhvillon plane specifike të bazuara mbi marrëdhënien e besimit me debitorët kur është e mundur për të shmangur krijimin e detyrimeve në të ardhmen;
• Trajton pyetje dhe/ose ankesa duke hetuar dhe zgjidhur problemet;
• Analizon kapacitetet ripaguese të klientit duke realizuar një plan pagese sipas udhëzimeve dhe politikave të institucionit;
• Kontakton dhe menaxhon në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
• Identifikon mundësitë për të përmirësuar dhe/ose në ofrimin e shërbimeve në vazhdimësi.


Kërkesat për këtë pozicion janë:

• Diplomë Universitare (E preferuar në Financa, Menaxhment, Ekonomi ose  të ngjashme);
• Eksperiencë pune së paku dy (2) vite në sistemin bankar, përbën avantazh në sektorin e kredive dhe/ose mbldhjen e kredive;
• Aftësi të shkëlqyera komunikimi, organizimi dhe aftësi negociuse;
• Të jetë konfident, fleksibël, entuziast dhe të ketë aftësi analitike;
• Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
• Njohuri të avancuar të paketës Microsoft Office.


Të dhënat:

Pozicioni: Specialist i shitjes dhe mbledhjes së kredive;
Vendndodhja: Prishtinë;
Orari: 40 orë në javë;
Kontrata: Sipas Ligjit të Punës;
Aplikimet mbyllen: 26.03.2018.


Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it:

kosovo@eppc.al

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

EPPC
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment