Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 26.03.2018
MENAXHER/E TE  MARKETINGUT DHE SHITJES
Delta Security SHPK, me seli në Prishtinë, shpallë konkurs për vendin e lirë të punës:
Menaxher/e marketingu dhe shitje (1 Prishtinë):
Detyrat
• Përpilimi i planit vjetor të marketingut dhe shitjes;
• Zbatimi i planeve sipas objektivave/afateve të përcaktuara;
• Menaxhimi i departamentit të marketingut/shitjes sipas strategjisë së hartuar;
• Mbledhja e informacioneve për tregun;
• Organizimi i takimeve me klientë potencial;
• Organizimi i punës së agjenteve ne terren;
• Përgatitja e kampanjave te marketingut;
• Përgatitja e ofertave për klient;
• Përpilimi i politikave, praktikave dhe procedurave të shitjes;
• Mirëmbajtja e web faqës së kompanisë dhe paraqitjes në rrjetet sociale me qëllim të promovimit të ofertave te kompanisë;

Kualifikimet
• Diplomë universiteti për fushën përkatëse;
• Njohuri të mira të punës me kompjuter, programet e Microsoft Office etj;
• Të jetë kreativ, komunikativ, fleksibil dhe i/e gatshëm për punë në ekip dhe punë në teren;
• Njohuri të gjuhës angleze;
• Përvojë paraprake në punë të ngjashme është një përparësi;
• Patent shofer, kategoria B.
Tjera
• Për të aplikuar: Ju lutemi dërgoni CV dhe një foto tuaj dhe referencat në email apliko@deltasecurity.biz, apo mund të sillni aplikacionin në zyrat e kompanisë Delta Security, adresa: Bregu i Diellit Rr. Enver Maloku nr. 108, Prishtinë, Kosovë.
Ju lutemi shkruani per poziten qe aplikoni në subjektin e emailit.
• Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Delta Security
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment