Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 25.02.2018
Italian Petrol  Kosova  “ IP-KOS sh.p.k” me numër të biznesit 71017729,  me rastin e hapjes  se  pikës së re në Preoc Komuna e Gracanicës shpall:

K O N K U R S

Për këto  pozita :
1.Kryepunëtor i Pikës Shitëse - 2 pozita
2.Shitës i derivateve – 7 pozita
3.Shitës/e në market -2 pozita
Lokacioni : Preoc- Gracanicë

POZITA  KRYEPUNETOR 

Përshkrimi i pozitës për kryepunëtor : Do të jetë përgjegjës për planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollin e pompes së karburanteve,  marketit  të mallrave dhe shërbimeve që ofrohen në piken e shitjes me pakicë. Pritet të promovoj biznesin dhe produktet e IP, zvogëloi  shpenzimet operative, të mbajë në nivel stafin e sherbimit duke siguruar produktivitetin financiar dhe  duke  mbajtur cilësi të lartë  sherbimit në vazhdimesi.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për poziten kryepunëtor :

• Të ket të përfunduar shkollimin e mesem ;
• Kandidatët me shkollim universitar kan përparësi ;
• Një vit përvojë në punë të njëjta apo të ngjajshme;
• Posedimi i patent shoferit kategoria B.

Shkathtësit dhe aftësit  e kërkuara për pozitën kryepunëtor:

• Aftësi të  mira komunikuese
• Aftësi të mira në marketing dhe shitje
• Aftësi të përdorimit të kompjuterit (Microsoft office)
• Të jet i shkathët dhe bashkepunues ne punë grupore.

POZITA SHITES I DERIVATEVE

Përshkrimi i pozitës për shitës të derivateve : shitësi i derivateve do të jetë përgjegjës për shërbmin e klientëve, mabravjtjen në pikën shitëse, lëvizjen  dhe rendin e klienteve.  

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për pozitën shitës i derivative:
• Të ket të përfunduar shkollen e mesme ,
• Të ket pervoj pune ne pune te njejt apo te ngajshme
• Të ket aftësi komunikuese,
• Të jetë i shkathët dhe bashkpunues ne punë grupore

POZITA SHITES/E NE MARKET 

Përshkrimi i pozitës për shitës ne market : shitësi në market do të jetë përgjegjës për shërbmin e klinetve në market, mbarvajtjen , perkujdesjen ndaj produkteve,si dhe  rendi dhe levizjen e klinenteve

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për pozitën shitës  ne market:

• Të ket të përfunduar shkollen e mesme ,
• Të ket pervoj pune ne pune te njejt apo te ngajshme
• Aftesi te mira ne perdorimin e kompjuterit
• Të ket aftësi komunikuese,
• Të jetë i shkathët dhe bashkpunues ne punë grupore

Të interesuarit mundë të aplikojnë  duke derguar CV dhe një letër motivuese në e-mail adresën info@ip-kos.com, apo duke marur  aplikacionin ne pikat shitese me te aferta.

Vetem kanditatët  të cilët i plotësojn kushtet e kërkuara  do të  kontaktohen.

Konkursi është i hapur   deri  më  dt. 25/02/2018

Prishtinë 08/02/2018

IP KOS shpk
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment