Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 06.09.2017
AKSOY GROUP SH.P.K, MILLENNIUM HOSPITAL shpall konkurs për këto pozita:

1.       Asistente Administrative / Sekretare

2.       Recepcioniste


Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën ;Asistente Administrative / Sekretar edhe Recepcioniste;

1.       Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit;

2.       Të bashkëpunoj me stafin dhe menaxherët e Institucionit;

3.       Të respektoj hierarkinë dhe specifikat e Institucionitsi: rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinëdherutinën;

4.       Mbikëqyret dhe iraporton udhëheqësit;

5.       Përgjigjjet në të gjitha thirrjet telefonike;

6.       Marrja e të gjitha të dhënave të pacientëve, palëve;

7.       Informimi i palëve për format e sigurimit shëndetësor;

8.       Çdo mosmarrëveshje mund të zgjidhet në bisedë me përgjegjësit e spitali.

9.       Ruajtja e konfidencialitetit;

 
Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

1.       E domosdoshme përgaditja shkollore universitare diploma në fushën e Psikologjisë, Sociologjisë, Mardhënie dhe komunikim me Publikun, etj;

2.       Avancimi profesional i nevojshëm, dhe të ketë përvojë pune në profesion;

3.       E preferueshme njohja e gjuhëve : shqipe, turke, angleze;

4.       Të ketë aftësi menaxhuese dhe komunikuese;

5.       Koordinimi i të gjitha aktiviteteve te përgjegjësit te spitalit;


  • Orari i punës: 40 orë në javë( orar të plotë)
  • Nënpunësi mbikëqyrës: Drejtori menaxhues
  • Kohëzgjatja e Kontratës: Me kohë provuese 3 muaj, pas 3 muajve  me kohë të caktuar

Procedurat e konkurrimit:
Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.
____________________________________________________________________________________
Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-të përmes e-mail adresës:
info@istanbulmedicine.com
_____________________________________________________________________________________
Adresa: Preoc, Magjistralja Prishtinë- Shkup, www.spitalimedicine.com, +381 38 500 601, +377 44 301 555
_____________________________________________________________________________________
Adresa: Preoc, MagjistraljaPrishtinë- Shkup, www.spitalimedicine.com, +381 38 500 601, +377 44 301 555

Millennium Hospital
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment