Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 06.09.2017
Titulli i punës; IT

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e IT- së;

1.       Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit;

2.       Të bashkëpunoj me stafin dhe menaxherët e Institucionit;

3.       Të respektoj hierarkinë dhes pecifikat e Institucionitsi: rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;

4.       Mbikëqyret dhe i raporton udhëheqësit;

5.       Kontrollimi dhe raportimi i vazhdueshëm i punës, mirëmbajtja e rrjeteve teknologjike si internetit,linjave telefonike, linjave të fax, si dhe detyrat e tjera që përfshihen në fushën e IT-së

6.       Çdo mosmarrëveshje mund të zgjidhet në bisedë me përgjegjësit e spitalit.

7.       Ruajtja e Konfidencialitetit


Kualifikimi, përvoja, aftësitëdhekarakteristikatpersonale:

1.       E domosdoshme përgaditja shkollore universitare në fushën e IT-së, diploma;

2.       Avancimi profesional i nevojshëm, dhe të ketë përvojë pune në profesion;

3.       E preferueshme njohja e gjuhëve : shqipe, turke, angleze;

4.       Të ketë aftësi menaxhuese dhe komunikuese;


  • Orari i punës: 40 orë në javë( orar të plotë)
  • Nënpunësi mbikëqyrës: Drejtori menaxhues
  • Kohëzgjatja e Kontratës: Me kohë provuese 3 muaj, pas 3 muajve  me kohë të caktuar

Procedurat e konkurrimit:
Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.
____________________________________________________________________________________
Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-të përmes e-mail adresës:
info@istanbulmedicine.com

_____________________________________________________________________________________
Adresa: Preoc, Magjistralja Prishtinë- Shkup, www.spitalimedicine.com, +381 38 500 601, +377 44 301 555

Millennium Hospital
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment