Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 12.08.2017
Kolegji“Dukagjini“ në Pejë në bashkëpunim me UBT në Prishtinë, shpall


KONKURS


Për pranimin e studentëve për vitin e ri akademik 2017-2018, në departamentet - programet e studimit të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës (AAK) dhe licencuara nga MASHT, sipas drejtimeve përkatëse.Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Baçelor) e kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë të nivelit 3 sipas ISCED dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.


.

KOLEGJI DUKAGJINI
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment