Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 30.07.2017
DEVOLLI CORPORATION, sipas nevojave dhe kërkesës së departamentit të Operativës dhe Logjistikës në Fabrikën e dyshekëve në Gjakove,shpallë :

K O N K U R S


Për plotësimin e vendeve të lira të punës për 10 vozitës në rajonin e Gjakovës:

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Të posedoj patentë shoferin me CE / C1E kategori,
• Preferohet të ketë më së paku 3 vite përvojë të punës si shofer në kategoritë respektive,
• Ngarkesa/ shkarkesa e automjetit të kompanisë me mallërat për transport,
• Mirëmbajtja e automjetit të kompanisë sipas rregullave të mbrendëshme,
• Arsyetimi i kilometrave të kaluara,
• Përgjegjësia për gjendjen teknikisht në rregull të automjetit,
• Kryen edhe punë të tjera sipas rekomandimit të eprorit të mbrenda dep.të Operativës,
• Është përgjegjës për dëmet e shkaktuara në automjet nga pakujdesia apo mospërshtatja e kushteve të komunikacionit,
Kriteret dhe kushtet e nevojshme:

• Të posedojnë më së paku shkollimin e mesëm,
• Mosha e përshtatshme 25-45vjeqarë,
• Kandidati duhet të ketë patentë shoferi valid (të vlefshëm)
• Kandidati duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion, të ketë etikë në punë dhe integritet të lartë pune,
• Kandidati duhet të jetë në gjendje të punojë me orar fleksibil të punës,

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike info@devollicorporation.com duke dërguar CV-në, dhe dokumentacionin  tjeter posedues.Aplikimet e pa kompletuara ( pa pervoje pune ) nuk do te mirren parasyshe ! Te gjitha dokomentet tuaja do te trajtohen me konfidencialitet te plote nga ana jone !

Konkursi qëndron i hapur prej datës 12 korrik deri më 30 korrik 2017

Devolli Corporation
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment