Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 30.06.2017
DELTA Security është Kompani private profesionale e cila ofron shërbime të sigurisë: Roje, Monitorim dhe reagim të sistemeve të sigurisë (alarm & kamera), Instalim, servisim dhe mirëmbajtje te Sistemeve te Sigurisë.
DELTA Security Sh.p.k ofron mundësi afatgjate të punësimit, perspektivë për karrierë, avancim personal dhe kushte të mira pune.

Delta Security shpall konkurs:
- Teknik Instalues 4 Persona
DETYRAT E PERGJITHSHME PER TEKNIK INSTALUES:
- Njohja e akteve te brendshme te kompanisë.
- Njohja e punës, njohja e sistemeve te sigurisë dhe pajisjeve për montim.
- Instalimi, mirembajtja dhe servisimi i sistemeve te sigurisë.
- Informon mbikëqyrësin për për aktivitet e ditës se kaluar ne fund te orarit dhe plotëson raportin ditor te punës.
- Merr urdhëra çdo mëngjes nga mbikqyrësi për punët gjatë ditës.
- Ndihmon ne zhvillimin e pakacitetit te njësitit rreth sistemeve te sigurisë dhe zbaton aktivitetet që lidhen me sigurinë teknike të kompanisë.
- Ruajtja e mardhëdhenieve të mira me klientië, me institucionet për siguri si dhe me komunitetin.
- Detyra tte tjera te dhëna nga menaxhmenti.
Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:
- Te kenë te përfunduar minimum shkollën e mesme, shkollimi superior i preferuar;
- Aftësi te mira kompjuterike
- Pervojë pune një vjeçare në montimin e kamerave;
- Përvoja e punës në lëmin e Sigurimit e preferuar;
- Mos të kenë qenë të dënuar apo ndjekur penalisht;
- Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
- Aftësi për të punuar në situata stresuese;
- Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen çdo ditë pune nga ora 09:00 në zyrën Qendrore të kompanisë, adresa: Rr. Enver Maloku nr. 108/1 Bregu i Diellit (në objektin  Furra Qerimi  1, kati III-të), Prishtinë, apo ti dërgoni CV-të përmes postës elektronike në e-mail adresën: info@deltasecurity.biz.
Afati për aplikim është i hapur deri me datën 30.06.2017, ora 17:00.
JU MIREPRESIM.

Delta Security
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment