Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 29.04.2017
BACKEND DEVELOPER
INTERSHIP - PRAKTIKANT


SPINP Agency shpallë konkurs për 3 vende të lira për Backend Developer Intership-Praktikant.

Nga kandidatët kërkohet:

- Të përmbushni njohuri në PHP, Javascript, jQuery, MySql, etj.,

- Njohuri në Laravel (si framework të PHP, do të jetë përparsi për kandidatin),

- Të keni njohuri rreth mirëmbajtjes së serverëve dhe webhostingut (njohuritë rreth serverëve Linux do të jenë përparësi për kandidatin),

- Njohuri për mirëmbajtjen e Databazave dhe Webaplikacioneve,

- Njohuria e gjuhës Gjermane do të jetë përparësi, por jo e domosdoshme.

Ne ju ofrojmë:

- Mundësi të lidhjes së kontratës së punës deri apo pas 3 maujsh, për kandidatin i cili tregon rezultate shumë të mira gjatë punës,

- Projektet interesante,

- Kushte të mira të punës si dhe orar të përshtatshëm të punës,

- Një ambient modern pune si dhe teknologjinë më të avancuar,

- Një kulturë pune dhe një hapsirë shumë të gjerë për idetë tuaja,

- Një ekip të motivuar dhe të dobishëm.

Të gjithë të interesuarit duhet të dergojnë CV-në, së bashku me ndonjë nga punët/projektet e përfunduara, në emailin:
jobs@spinpagency.com , duke cekur pozitën për të cilën po aplikoni në subjekt të emailit (Obligative).
Të gjithë kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë!

SPINP Agency
Prishtinë


SPINP AGENCY
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment