Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 30.04.2017
Pershkrimi I Punes:

Kandidati do te jete I perfshire ne:
 zhvillimet ne projekte te reja bazuar ne zgjidhjet NAVISION
 Implementimi dhe mirembajtja e projekteve ekzistuese.
Kandidatet duhet te jene vete iniciator dhe me njohuri te gjere bizensi ne lemin e ERP-ve.

Pergjegjesite:
 Zhvillimet e funksionaliteteve te reja ne sistemin NAVISION
 Mirembajtja e kodit ekzistues ne projektet aktuale
 Punon ngushte me menagjeret ne kompani per te dizajnuar zgjidhje te reja
 Planifikon dhe implementon integrimin e proceseve me aplikacione te tjera nderlidhese me NAVISION
 Ndihmone ne permiresimin e procesve te biznesit
 Kualifikimet:
 Preferohet, kandidati te jete I certifikuar ne NAVISION dhe te kete te kryer fakultetin e Shkencave Kompjuterike ose Inxhinieries Kompjuterike
 Aftesite:
 Pervoje shume te mire ne zhvillime NAV, preferohen edhe certifikimi
 Pervoje ne kodiimin C/AL (te pakten 1- 2 vjet) ne NAV 5.0,2013 deri 2016
 Pervoje pune ne NAV dhe SQL Server (1-2 vjet)
 Te kuptoj mire proceset ERP
 Pervoje ne dizajnimin e zgjidhjeve, dokumentimin dhe trajnimin
 Pervoje ne integrimin me aplikacione tjera
 Pervoje ne upgrade nga NAV 2009 ne versionet me te reja 2013,2015,2016

Aftesite tjera:
 Jashtezakonisht I strukturar mire
 Aftesi te mira komunikuese
 Respekton afatet kohore per projekte te ndryshme
 Punon ne grup
 Ndihmon antaret tjere te grupit
 Aftesi te mira analitike
 Aftesi te punoje ne me shume se nje projekt


Afati i konkursit do te mbetet I hapur deri me 30.04.2017. Inkurajohen te gjithe kandidatet qe i permbushin kriteret e mesiperme qe te na dergojne nje CV dhe leter motivuese ne:   hr@katrori-its.com.
Vetem kandidatet me te mire do te perzgjidhen per fazen e testimit dhe intervistimit.

Katrori ITS
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment