Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 30.04.2017
Pergjegjesite:
 Implementimi i sistemeve ERP (Navision) tek klientet e kompanise
 Analiza dhe dokumentimi i proceseve biznesore te klienteve
 Krijimi i relacioneve te mira me klientet
 Pergjegjes/e per implementim te projekteve sipas dinamikes se parapare me planin e punes
 Merr pjese ne takime, mbledhje apo evente publike, kur eshte e nevojshme
 Bën trajnimin e stafit te klientit per perdorimin e sistemit;
 Raporton mbi ecurine e projekteve ne baza ditore te menaxheret e projekteve;
 Merr pjese ne testimet interne dhe kualitetit te kontrolles se projekteve
 Jep zgjidhje per problemet me sistem, te parashtruara nga klientet
 Performon edhe detyra tjera te caktuara nga pergjegjesit

Kualifikimi: 
 Preferohet te kete te perfunduar shkollimin e larte, te profilit Ekonomik, Financa
 Kandidatet duhet te kene pervoje ne implementim te sistemeve ERP (preferohen kandidatet qe kane punuar me Navision)
 Preferohen  kandidatet qe kane mbaruar kurse te kontabilitetit apo jane te certifikuar ne kontabilitet;
 Aftesi per te punuar ne grupe/ekipe dhe nen presion
 Aftesi te mira komunikimi dhe njohje te mire ne te shkruar dhe folur te gjuhes angleze
 Njohje te konceptit te ERP sistemeve
 Duhet te jete I pershtatshem per te punuar jashte orarit dhe gjate fundajavave, nese eshte e nevojshme
 Duhet te kete patente shoferi, kategoria B
 Duhet te kene njohuri te mira te gjuhes Angleze, ne te folur dhe shkruar
 Duhet te kete njohuri rreth programeve per menaxhim te databazave SQL 2008R2, SQL2012 …
 Kandidatet qe kane njohuri rreth NAVISION 2009, 2013, 2015,2016, 2017 kane perparesi


Afati i konkursit do te mbetet I hapur deri me 30.04.2017. Inkurajohen te gjithe kandidatet qe i permbushin kriteret e mesiperme qe te na dergojne nje CV dhe leter motivuese ne:   hr@katrori-its.com.
Vetem kandidatet me te mire do te perzgjidhen per fazen e testimit dhe intervistimit.

Katrori ITS
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment