Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 18.05.2017
TEB një ndër bankat  më me renome në  Kosovë dhe është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

TEB kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Analist i Portfolios për Korporata për Degën Qendra e Biznesit në Prishtinë.

Përgjegjësitë:

Të ndërtojë portfolio të shëndoshë përmes shitjes direkte
Analizon dhe propozon rastet e kredisë për aprovim
I shërben klientët me përkushtim dhe ndërton relacione profesionale me ta
Monitoron trendet e tregut dhe njofton për përshtypjet mbi tregun.
E prezanton bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
Detyra tjera relevante

Kualifikimet e kërkuara:

Preferohet diplomë e  Universitetit Ekonomik ose e Administrim Biznesit
Preferohet 2-3 vite eksperiencë bankare në segmentin e Korporatave
Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
Njohuri të mira të MS Office
Efikas në punë ekipore
Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 24.04.2017. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


teb bank
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment