Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 26.04.2017
K O N K U R S
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në qytetin e Gjakovës, për Fabrikën e Dyshekëve dhe Fabrikën e Shpuzës, të cilat ndodhen në kuadër të kompleksit të ndërmarrjes “Emin Duraku”, si në vijim:
1. Rrobaqepës/e; - 30 Pozita;
2. Inxhinier/e të Makinerisë – 3 Pozita;
3. Inxhinier/e të Elektros – 2 Pozita;
4. Elektricistë/Mirëmbajtës të repartit – 5 Pozita;
5. Agjustatorë/Mirëmbajtës të repartit (me njohuri të saldimit) – 5 Pozita;
6. Zyrtar/e në Dep. e Financave – 4 Pozita;
7. Zyrtar/e në Dep. Ligjor – 1 Pozitë;
8. Zyrtar/e në Dep. e Prokurimit – 2 Pozita;
9. Hulumtues/e tregu në Dep. e Prokurimit – 2 Pozita;
10. Zyrtar/e në Dep. e Shitjes – 2 Pozita;
11. Zyrtar/e në Dep. e Marketingut – 2 Pozita;
12. Dizajner/e grafik – 4 Pozita;
13. “Call Center” – 10 Pozita.
14. Roje Sigurimi – 5 Pozita.

Kushtet e Konkursit:
Për vendet e punës së shpallur më lartë, kërkohet përgatitja profesionale – të Diplomuar.
Kandidatët duhet që të kene njohuri të Gjuhës Angleze dhe Serbe.

Kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:
- CV-në,
- Diplomen universitare,
- Letër Motivuese,
- Kopjen e Letërnjoftimit,
- Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
- Çertifikatat e trajnimeve eventuale.

Aplikimi bëhet përmes emailit -  postës elektronike, në:
info@devollicorporation.com
Konkursi mbetet i hapur deri më datën 26.04.2017, ora 16:00h.

Devolli Corporation
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment